www.eWella.cz    Glamour Hair Products CZ, a.s. 


 


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky

1)            Objednávka, kterou učiní kupující prostřednictvím B2B shopu, je závazná. Každá objednávka musí obsahovat čísla výrobků, názvy zboží, množství, požadovanou dodací lhůtu, místo určení dodávky, adresu, na kterou má být zaslána faktura (pokud se liší od místa určení), datum, obchodní jméno kupujícího, je-li jím právnická osoba, jméno a příjmení, je-li jím fyzická osoba, IČO,  DIČ.

2)            Prodávající je oprávněn zvolit způsob dopravy dodávaného zboží.

3)            Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu vícenáklady vzniklé na základě požadavku kupujícího na nestandardní způsob balení či dopravy, nebo na dodávku menšího než minimálního množství zboží, tj. 999,- Kč bez DPH a nebo v případě opakovaných závozů jedné dodávky vzniklých zaviněním kupujícího.

4)            Cena zboží bude určena podle platného ceníku prodávajícího.

5)            Po převzetí zboží kupujícím vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která bude obsahovat vedle náležitostí předepsaných pro daňový doklad též bankovní spojení prodávajícího, čísla výrobků a názvy zboží, množství, ceny za kus, cenu celkem, případně rabaty a datum splatnosti. Kupující uhradí kupní cenu v hotovosti do rukou řidiče na základě potvrzení o úhradě.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6)            Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

7)            Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

8)            Reklamace uplatněná kupujícím u prodávajícího nemá vliv na splatnost a výši ceny dodaného zboží.

9)            Prodávající ručí za jakost dodaného zboží. Prodávající ručí též za vady zboží a je povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jak je objednáno kupujícím a v množství dle průvodních dokladů. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu zjevné vady zboží (reklamovat) do tří dnů od převzetí zboží, jinak prodávající není povinen jeho práva z vad uspokojit.

Kupující může reklamovat vady zboží – tzv. skryté nejpozději do šesti měsíců od data zdanitelného plnění faktury, kterou bylo zboží dodáno. Kupující při reklamaci uvádí vždy „variabilní symbol“, který je shodný na všech dokladech souvisejících s jednou dodávkou zboží.

Pokud dojde k poškození zboží při jeho přepravě vozidlem na místo určení dodávky, je kupující povinen prodávajícímu předložit reklamační zápis potvrzený řidičem dopravního prostředku, který zboží kupujícímu dopravil.